Μετρήστε μόνοι σας

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) είναι μία μέτρηση που μας επιτρέπει να καταλάβουμε εάν βρισκόμαστε στο φυσιολογικό μας βάρος σε σχέση με το ύψος μας. Παρότι δεν ισχύει για όλους τους ανθρώπους, ο γενικός κανόνας είναι ότι:

  • ΔΜΣ < 18.5 : Λιποβαρής

  • ΔΜΣ = 18.5-24.9 : Ιδανικό Βάρος

  • ΔΜΣ = 25-29,9 : Υπέρβαρος

  • ΔΜΣ > 30 : Παχύσαρκος

Για να βρείτε τον δικό σας Δείκτη Μάζας Σώματος, πληκτρολογίστε το βάρος και το ύψος σας στα πεδία:

Δείκτης μάζας σώματος